ISA屯門V City開幕

莊思敏葉文龍齊剪綵

(先機網)在香港零售業已經有50年歷史的「ISA」昨日屯門V City最新分店舉行開幕禮,主禮嘉賓有兩位全球華人傑出青年葉文龍及沈慧林、太子鐘錶鄧鉅明、藝人莊思敏、漢洋、姚亦澧、周寶琳、林偉及2018亞姐最上鏡小組李芷菱,連同其他供應商等嘉賓一起參與,場面熱鬧。

ISA執行董事姚瑞添表示,ISA在香港經營零售業已經有五十年歷史,一向在尖沙咀區主力做遊客生意,自去年開始零售點擴展到澳門,今年較後時間會有兩間分店在澳門開張,而在香港方面,公司應為本地居民同樣有龐大的市場,所以較早前在元朗Yoho Town開設了針對本地市場的分店,今天則在高人流的V City開鋪,希望可以得到屯門的市民支持。姚瑞添更感謝眾多嘉賓、藝人及又一村獅子會的獅兄獅姐出席支持。

開幕儀式由姚瑞添夫婦、鄧鉅明、兩位全球華人傑出青年葉文龍、沈慧琳、藝人莊思敏、漢洋、姚亦澧、周寶琳、林偉及2018亞姐最上鏡小組李芷菱主持剪綵儀式,並齊齊切燒豬慶祝。

排隊租鋪等一年

問到莊思敏有否興趣在屯門置業?她稱這區的租盤不錯,但買樓要儲錢,她反而有意將其有份投資的點心店在該區開分店:「呢區嘅商場人流太多,所以仲排緊隊等開鋪,已經排咗一年,真係難過紅館嘅期。(生意有冇受政局影響?)唔多唔少都有,希望快啲平息。」

上一條下一條